Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Účetní a finanční služby

 • kompletní vedení podvojného účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období
   
 • zpracování účetní závěrky společenství vlastníků nebo bytového družstva
   
 • zpracování daňového přiznání společenství vlastníků k dani z příjmu právnických osob, je-li zákonem vyžadováno; zpracování daňového přiznání bytového družstva
   
 • vedení evidence jednotlivých vlastníků či nájemců bytů a dalších prostor v domě
   
 • kompletní vedení evidence veškerých nákladů a výnosů vzniklých při zajišťování správy domu
   
 • zajišťování předpisu zálohových plateb vlastníků jednotek na náklady spojené s užíváním bytu a se správou společných částí domu a pozemku; zajišťování předpisu zálohových plateb nájemce bytu
   
 • zajištění ročního vyúčtování služeb na jednotlivé byty
   
 • kompletní vedení mzdové agendy společenství vlastníků nebo bytového družstva
   
 • správa běžného účtu či jiných účtů společenství nebo bytového družstva, odesílání plateb společenství nebo bytového družstva, možnost správy finančního majetku společenství nebo družstva na účtu správce
   
 • správa úvěrových účtů společenství nebo bytového družstva, evidence, vyúčtování úvěru společenství nebo bytového družstva na jednotlivé členy
   
 • vedení evidence dlužníků, zajišťování zasílání urgencí nezaplacených plateb vlastníkům, jednání s dlužníky, uzavírání splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhů

             

Zavolejte nám
Login