Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Semináře a školení

Pro naše klienty pořádáme pravidelně nejméně 1xdo roka zdarma seminář, který se věnuje zpravidla novinkám v oblasti správy bytového fondu. Tématem semináře jsou legislativní změny v oblasti bydlení, organizační záležitosti správy bytů a prezentace nejrůznějších služeb pro zkvalitnění bydlení v bytových domech. Fotografie z předchozích seminářů zde.

V případě legislativních změn v oblasti bydlení (například nový obchodní zákoník, nový zákon o obchodních korporacích) připravujeme pro klienty bezplatná školení na tato témata.

Podobné semináře a školení připravujeme též pro širokou veřejnost.

Aktuálně nabízíme možnost uspořádat pro Vás semináře na téma „Nová právní úprava společenství vlastníků podle NOZ“ a „Nová právní úprava bytových družstev podle ZOK“. Semináře si můžete objednat zde.

Zavolejte nám
Login