Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Správa datových schránek

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů k automatickému zřízení datových schránek neziskovým
organizacím. Změna platí i pro společenství vlastníků.

Povinnosti SVJ

Od 1. 1. 2023 po zřízení datové schránky musí SVJ veškeré úkony vůči státním, městským i obecním
úřadům, finančním úřadům, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, rejstříkovým
soudům činit pouze přes datovou schránku.
Zasílání měsíčních hlášení a podávání datových souborů spojených s odměňováním členů výborů
a vyplácením mezd (hlášení zdravotním pojišťovnám, vyúčtování daní) v zákonem stanovených
lhůtách.
Nebude již přípustné využívat datovou schránku jiné právnické osoby (ve většině případů schránka
správce).
Datové schránky nahrazují klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových
schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu.

Výhody správy Vaší datové schránky námi:

  • Převzetí veškeré odpovědnosti za správu schránky
  • Hlídání zákonem stanovených lhůt pro zpracování a vyřízení dokumentů
  • Zasílání obdržených dokumentů výboru SVJ
  • Odesílání i příjem veškerých dokladů a datových souborů institucím
  • Úspora času
  • Bezstarostnost – žádné hlídání lhůt a starosti s hesly
  • Časově neomezený, zálohovaný datový sklad všech zpráv

 

V případě Vašeho zájmu či dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit, zašleme Vám nabídku.

Zavolejte nám
Login