Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Organizační a informační služby

  • předkládání roční zprávy o činnosti správce
  • zajištění pojištění spravované nemovitosti u pojišťovny Generali pod rámcovou pojistnou smlouvou SBD Sever (jedná se o zajištění pojištění a zajištění likvidace pojistných událostí; samotné pojištění hradí klient). Toto pojištění je vzhledem k objemu rámcové smlouvy (8 tisíc pojištěných bytů ve více než 200 domech) několikanásobně levnější než srovnatelné pojištění uzavírané samostatně společenstvím nebo bytovým družstvem; zahrnuje pojištění širokého spektra rizik, včetně odpovědnosti za škodu

  • kompletní organizace a zajištění členské schůze bytového družstva nebo shromáždění vlastníků od přípravy programu, pozvánek, prezenčních listin, hlasovacích lístků až po odborné vedení celé schůze včetně vypracování zápisu a usnesení
  • zákaznické centrum SBD Sever, které je otevřeno každý pracovní den a které je snadno dostupné (přímo v centru města Liberce); oblastní kanceláře v České Lípě a Jilemnici; v ostatních spravovaných lokalitách zajištění osobního kontaktu s klienty v pravidelných sjednaných intervalech
  • klientské karty SBD Sever, určené pro každý byt ve správě naší společností, které umožňují čerpat jednotlivým držitelům slevy u obchodních partnerů 
  • Zpravodaj Severu - čtvrtletník vydávaný SBD Sever již od roku 1999, který dostává zdarma do schránky každá domácnost v Liberci v námi spravovaných domech, a který informuje o novinkách týkajících se bydlení; v elektronické podobě je k dispozici ke stažení zde
Zavolejte nám
Login