Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Služby

Účetní, ekonomické a finanční

Kompletní vedení účetnictví pro společenství vlastníků, bytová družstva i jiné vlastníky bytového fondu. Provádění rozúčtování a vyúčtování všech nákladů spojených s užíváním bytu. Evidence dlužných plateb. Kompletní vedení úvěrové agendy.

Technické služby

Zajišťování řádného provozu domu a pozemku, zajištění revizí všech technických zařízení v domě, včetně požární ochrany. Zajištění nepřetržité havarijní služby. Zajištění rekonstrukcí, oprav i drobné údržby. Zajištění smluvních vztahů s dodavateli energií. Příprava plánů oprav. Zajištění dotací na opravy a modernizace.

Právní služby

Poskytování právního poradenství v oblasti bytového spoluvlastnictví, družstevního a nájemního bydlení. Příprava a právní zajištění smluvních vztahů s dodavateli a zhotoviteli. Sledování legislativních změn v oblasti bydlení. Změny stanov SVJ nebo BD. Návrhy na zápisy změn do rejstříku. Zpracování Prohlášení.

Organizační a informační služby

Zajištění pojištění nemovitosti včetně likvidace pojistných událostí. Pořádání odborných školení a seminářů na téma bydlení v bytových domech. Organizace členských schůzí a shromáždění vlastníků. Vyhotovení zprávy o činnosti správce. Vydávání vlastního čtvrtletníku pro všechny klienty.

Nabízíme založení bytového družstva, založení společenství vlastníků
 

Naše společnost kromě kompletní správy bytového fondu nabízí také kompletní servis při založení bytového družstva nebo společenství vlastníků.  Zajistíme veškeré právní jednání i veškeré organizační záležitosti, které vyžaduje legislativa při založení. U společenství vlastníků včetně vypracování tzv. Prohlášení. Součástí této služby je zpracování návrhu stanov bytového družstva nebo společenství vlastníků, příprava, organizace, svolání a organizační vedení ustavující (první) schůze za účasti notáře včetně zajištění návrhu na zápis do obchodního rejstříku či rejstříku společenství.

Máte zájem o naše služby?

Pošlete nám prosím požadavek.

Zavolejte nám
Login