Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jaké jsou povinné náležitosti stanov bytového družstva?

03.03.2015

Povinné náležitosti jsou stanoveny v § 553 zák. č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v § 731 odst. 1 téhož zákona. Ve stanovách je nutné uvést:

a) firmu družstva,
 b) předmět podnikání nebo činnosti,
 c) výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,
 d) způsob a lhůtu jejich splacení přistupujícím členem,
 e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování,
 f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období,
 g) podmínky vzniku členství v družstvu a
 h) práva a povinnosti člena družstva (dále jen "člen") a družstva


A dále (odst 1 § 731)
a) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu
b) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu. Tato práva a povinnosti se stávají dnem jejich vzniku právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu.

Zavolejte nám
Login