Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak začít s námi

Jak začít spolupráci s námi, abychom mohli spravovat i Váš dům? 

 

    V případě, že jste si doposud spravovali Váš dům sami, můžeme Vám pomoci se:

 • svoláním shromáždění vlastníků nebo členské schůze bytového družstva s programem odsouhlasení výkonu činností správy domu naším prostřednictvím 
 • s uzavřením smlouvy o zajištění správy (smlouva příkazního typu) s námi na základě oboustranně odsouhlaseného znění a schválení příslušnými orgány společenství nebo družstva 
 • na shromáždění vlastníků nebo členské schůzi družstva zodpovíme veškeré dotazy, týkající se rozsahu poskytovaných služeb a dalších ustanovení smlouvy

 

               A dále můžeme vyřídit:

 • Zpracujeme seznam dokumentů potřebných pro zahájení správy. 
 • oznámíme všem Vašim smluvním partnerům, že jsme se stali novým správcem Vašeho domu.

 

Chcete změnit svého správce? 

 

    Pokud Váš dům již nějaký správce spravuje a vy s ním nejste spokojeni, je možné jej s naší pomocí změnit. 
    
Můžeme Vám pomoci se: 

 • svoláním shromáždění vlastníků nebo členské schůze bytového družstva s programem odsouhlasení změny správce nemovitostí.
 • vypracováním výpovědí původnímu správci domu tak, aby byl zahájen běh výpovědní lhůty uvedené ve smlouvě se stávajícím správcem domu, eventuálně můžeme jednat o dohodě o dřívějším ukončení smlouvy.
 • s uzavřením smlouvy o zajištění správy (smlouva příkazního typu) s námi na základě oboustranně odsouhlaseného znění a schválení orgány společenství nebo družstva.
 • na shromáždění vlastníků nebo členské schůzi družstva zodpovíme veškeré dotazy, týkající se rozsahu poskytovaných služeb a dalších ustanovení smlouvy.

               A dále můžeme vyřídit:

 • na základě plné moci zařídíme předání všech potřebných dokumentů od původního správce nemovitosti v termínech potřebných pro plynulý přechod správy domu k novému správci
 • Zpracujeme seznam dokumentů potřebných pro zahájení správy 
 • oznámíme všem Vašim smluvním partnerům změnu správce Vašeho domu

 

Zavolejte nám
Login