Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jak zahájit správu domu s SBD Sever?

23.02.2015

U společenství vlastníků rozhoduje o osobě správce nebo o jeho změně shromáždění vlastníků, které také schvaluje smlouvu se správcem, a při její změně cenu a rozsah správcem poskytovaných služeb. U bytových družstev postačí rozhodnutí představenstva nebo je možné věc projednat na členské schůzi družstva.
Sjednejte si prosím schůzku s námi a my s Vámi detailně projednáme všechny Vaše požadavky, zakotvíme je do smlouvy, kterou Vám poskytneme následně k Vašemu připomínkování. Obecnou nabídka našich služeb můžeme také zaslat emailem nebo poštou. 

V případě, že jste si doposud spravovali Váš dům sami, Vám můžeme pomoci se:

 • svoláním shromáždění vlastníků nebo členské schůze bytového družstva s programem odsouhlasení výkonu činností správy domu naším prostřednictvím 
 • s uzavřením smlouvy o zajištění správy (smlouva příkazního typu) s námi na základě oboustranně odsouhlaseného znění a schválení příslušnými orgány společenství nebo družstva 
 • na shromáždění vlastníků nebo členské schůzi družstva zodpovíme veškeré dotazy, týkající se rozsahu poskytovaných služeb a dalších ustanovení smlouvy

A dále můžeme vyřídit:

 • Zpracujeme seznam dokumentů potřebných pro zahájení správy
 • oznámíme všem Vašim smluvním partnerům, že jsme se stali novým správcem Vašeho domu

 

Pokud Váš dům již nějaký správce spravuje a vy s ním nejste spokojeni, je možné jej s naší pomocí změnit. Můžeme Vám pomoci se: 

 • svoláním shromáždění vlastníků nebo členské schůze bytového družstva s programem odsouhlasení změny správce nemovitostí
 • vypracováním výpovědí původnímu správci domu tak, aby byl zahájen běh výpovědní lhůty uvedené ve smlouvě se stávajícím správcem domu, eventuálně můžeme jednat o dohodě o dřívějším ukončení smlouvy
 • s uzavřením smlouvy o zajištění správy (smlouva příkazního typu) s námi na základě oboustranně odsouhlaseného znění a schválení orgány společenství nebo družstva
 • na shromáždění vlastníků nebo členské schůzi družstva zodpovíme veškeré dotazy, týkající se rozsahu poskytovaných služeb a dalších ustanovení smlouvy

A dále můžeme vyřídit:

 • na základě plné moci zařídíme předání všech potřebných dokumentů od původního správce nemovitosti v termínech potřebných pro plynulý přechod správy domu k novému správci
 • zpracujeme seznam dokumentů potřebných pro zahájení správy 
 • oznámíme všem Vašim smluvním partnerům změnu správce Vašeho domu

 

 

 

 

 

 

Zavolejte nám
Login