Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Existují nějaké vzorové stanovy společenství?

23.02.2015

Vzorové stanovy společenství byly dříve vydávány formou nařízení vlády k tehdy platnému zákonu o vlastnictví bytů. S účinností nového občanského zákoníku je právní úprava bytového spoluvlastnictví obsažena přímo v občanském zákoníku a vzorové stanovy jako nařízení vlády se nevydávají. Zákon pouze stanoví povinné náležitosti těchto stanov (§ 1200 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.; Občanský zákoník). Těmito náležitostmi jsou:

  • a) název obsahující slovo "společenství vlastníků" a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo,
  • b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,
  • c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
  • d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
  • e) určení prvních členů statutárního orgánu,
  • f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  • g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Pokud budete chtít připravit návrh stanov společenství nebo jejich změn v souvislosti s požadavky nového obchodního zákoníku, obraťte se na naše zákaznické centrum. Rádi Vám pomůžeme.

 

 

 

Zavolejte nám
Login