Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oznámení o možném protiprávním jednání učiněné podle zákonač. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

13.11.2023

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení o možném protiprávním jednání můžete činit v případě, že v rámci Stavebního bytového družstva SEVER došlo k možnému pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo.

  1. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně nebo na žádost oznamovatele osobně.

 

  1. Písemně na podatelně Stavebního bytového družstva SEVER, Bažantí 1415/3, Liberec, PSČ 460 01. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT.

 

  1. Písemně (elektronicky) na e-mailové adrese cerny@sbdsever.cz nebo vyplněním formuláře. Formulář ke stažení zde.

 

  1. Telefonicky na čísle +420 777 733 151.

 

  1. Externím oznamovacím kanálem prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, které zřídilo oznamovací systém, v rámci, kterého mohou oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního oznamovacího systému.

 

  1. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

 

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci Stavebního bytového družstva SEVER je pověřenou příslušnou osobou Ing. Mgr. Petr Černý, MBA, v případě nepřítomnosti zastupující pověřenou osobou je Ing. Lenka Nesibová.

Zavolejte nám
Login