Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dne 1. června 2016 proběhlo jednání shromáždění delegátů SBD Sever

07.07.2016

Ve středu 1. června letošního roku proběhlo v Clarion Grandhotelu Zlatý lev jednání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Sever. Z 28 zvolených delegátů, zástupců členů družstva, se shromáždění zúčastnilo 25 delegátů, 2 delegáti se z vážných důvodů z jednání omluvili.

Jedním z projednávaných bodů bylo každoroční schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku. Družstvo, které v roce 2015 zvýšilo počet spravovaných bytů na 8.549, hospodařilo v loňském roce se ziskem před zdaněním ve výši 143 tis. Kč.

Ve zprávě o činnosti představenstva družstva bylo uvedeno, že kromě zmíněných 8.549 bytových jednotek družstvo rovněž spravuje nebytové prostory v počtu 1 438 (z toho 554 družstevních garáží), zpravidla řadové garáže a garážová stání. Tato čísla dělají z SBD Sever největšího správce nemovitostí v Liberci a i v našem kraji. SBD Sever má v současné době uzavřeno 207 smluv o zajištění správy společných částí bytových domů a dále spravuje 24 domů ve vlastních domovních samosprávách. V 21 společenstvích vlastníků s právní osobností (v souhrnu u 1362 bytů) byla družstvu dána důvěra vykonávat funkci předsedy společenství (meziroční nárůst 5 společenství vlastníků), ve dvou spravovaných SVJ je družstvo prostřednictvím svého zástupce členem výboru. Družstvo také spravuje bytový fond měst a obcí, konkrétně měst Česká Lípa a Jilemnice a také Českého Dubu.

Shromáždění delegátů schválilo účetní závěrku družstva za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za tento rok. Shromáždění delegátů také v souladu s metodickým pokynem schválilo výši odměn členů představenstva a kontrolní komise, která zůstává již několik let nezměněna.

Shromáždění delegátů se věnovalo také problematice Koncepce rozvoje družstva pro roky 2017 – 2020. Koncepce, která v sobě zahrnuje i plán úspěšné realizace schválených rozvojových projektů družstva v oblasti nové výstavby, byla shromážděním delegátů schválena.

Asi nejrozsáhlejším bodem jednání byl bod týkající se úvěrování stávající výstavby nového sídla družstva s 15 byty v ulici Bažantí v horním centru Liberce. V tomto bodě rozhodli delegáti o zvýšení částky investičního úvěru od ČSOB až o 10 mil. Kč. Celková výše úvěru na tuto akci může dosáhnout až 38 mil. Kč.

V souvislosti s výstavbou objektu nového sídla družstva, projednávalo opětovně shromáždění delegátů návrh na nové využití stávajících prostor správy družstva v Lipové ulici. Zatímco před třemi lety bylo rozhodnuto o vybudování ubytovacího centra pro matky s dětmi, představenstvo družstva předložilo shromáždění návrh na změnu tohoto usnesení s tím, že tyto nebytové prostory budou přestavěny na byty, které bude družstvo pronajímat. Tento návrh byl přijat a Zpravodaj Severu o tomto záměru píše na jiném místě.

Redakce

Zavolejte nám
Login