Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

STANOVISKO: Převod byto do osobního vlastnictví po roce 2020

17.12.2020

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po roce 2020

 

Ve snaze reagovat na množící se dotazy, zdali je rok 2020 posledním rokem, ve kterém družstvo bude svým členům bezplatně byty převádět, uvádíme znovu tyto informace:

Rádi bychom Vás ujistili, že SBD Sever bude byty do vlastnictví svých členů převádět i po uplynutí roku 2020. V případě SBD Sever byla v minulosti přijata nejvyšším orgánem družstva usnesení o tom, že družstvo bude převádět byty do vlastnictví svých členů na základě jejich výzvy. Děje se tak již více než 25 let a bude tomu tak i po roce 2020. Družstvo za tu dobu převedlo do vlastnictví svých členů už 94 % svého původního bytového fondu.

Samotný převod bytu do osobního vlastnictví je bezplatný, to znamená, že nový vlastník bytu neplatí žádnou kupní cenu bytu.  Žadatel o převod bytové jednotky do vlastnictví hradí družstvu pouze administrativní poplatek ve výši 7.500 Kč + DPH za vyhotovení smluv o převodu bytu do vlastnictví včetně příloh v podobě schémat bytů v domě, a veškeré další s tím související úkony (provedení vkladu na katastr nemovitostí, účetní a finanční operace spojené se změnou vlastnictví, zúčtování mimořádné splátky úvěru atd).

Podmínkou převodu bytu do vlastnictví je úhrada veškerých eventuálních dluhů vůči družstvu. V případě družstevního bytu je nutné provést jednorázovou splátku úvěru z družstevní bytové výstavby nebo jiného úvěru družstva z minulosti (například na rekonstrukci domu). Byt tak můžeme při absenci dluhů na nájemném převést do osobního vlastnictví po provedení mimořádné splátky úvěru bance a obdržení potvrzení o úhradě těchto závazků. To platí také v případě,  že existuje dosud nesplacený úvěr na domovní samosprávě bytového družstva (v takovém případě se byt převede až po splacení úvěru příslušnou domovní samosprávou družstva).

 

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

předseda představenstva

Zavolejte nám
Login