SBD Sever podalo připomínku k územnímu plánu města

07.07.2016

Řešení vytápění Liberce monopolem Teplárny považuje družstvo za skandální

 

Vedení liberecké radnice, které vzešlo z výsledků komunálních voleb v roce 2014, složené z hnutí ANO a Změna, se k problému předraženého tepla v Liberci postavilo doslova skandálně. V době, kdy ceny plynu klesly na historické minimum, nabídla Teplárna Liberec svým klientům pouze slevu ve výši 14,5% na pětileté kontrakty. Tuto slevu interpretuje tak, že zákazníci jsou s Teplárnou a cenou spokojeni. Teplárna Liberec se chystá uvést do života projekt s názvem GreenNet za více než 350 mil. Kč s využitím dotací. Přestože vedení města se vždy zaštiťovalo tím, že všechny důležité kroky budou diskutovány s veřejností, tak tento projekt z pera managementu Teplárny Liberec se dává do pohybu i přes drtivé negativní vyjádření jak veřejnosti odborné, tak i laické. A navíc se radniční koalice rozhodla do textové části nového územního plánu zařadit taková opatření, která definitivně znemožní komukoliv se od drahého zásobování teplem odpojit.

Stále více se přitom ukazuje, že současný stav není trvale únosný a zatížení vysokou cenou tepla je třeba řešit rychle, neboť se ukazuje, že systém CZT není možné provozovat levněji než jiné alternativní typy vytápění. V praxi tedy dochází k námi předvídané situaci, že tlak odběratelů z řad společenství vlastníků i domovních samospráv roste a v domech, kde není problém s připojením na plyn nebo není nedostatek elektrické energie, dochází k instalaci alternativních zdrojů vytápění v podobě domovních plynových kotelen (jako například v případě našeho největšího klienta z řad SVJ, liberecké „Hokejky“) nebo tepelných čerpadel. Bohužel existují lokality, kde dostatek plynu zatím není k dosažení a pro tyto domy neexistuje v současnosti náhradní alternativa zajištění vytápění a ohřevu vody. Přesto družstvo neustále zkoumá možnosti zajištění možných alternativ i v oblastech, kde není zemní plyn k dispozici nebo není ze strany města umožněno ho smysluplně využívat. Prioritou však zůstává budování plynových kotelen, které vykazují nejnižší provozní náklady. SBD Sever aktuálně provozuje celkem 31 plynových kotelen, včetně vlastní kotelny v objektu Papírová.

Mnoho našich klientů má však nejbližší plynovou přípojku takřka na dosah, jen několik metrů od domu, takže by nebylo obtížné přivést plyn až do objektu. Za tímto účelem musí být použity pozemky města Liberec (komunikace, chodníky), které však stále odmítá vydávat souhlasy s překopem těchto pozemků, a to i v případech, kdy se jedná jen o několik málo metrů výkopu. Z tohoto důvodu rozhodlo představenstvo družstva v minulosti o podání žaloby na město Liberec.  V soudním sporu nebylo družstvo úspěšné, a to ani v odvolání ani v následném  dovolání.  Úspěšná nebyla ani ústavní stížnost, protože se Ústavní soud odmítl kauzou meritorně zabývat.

 

Dle rozhodnutí soudu tedy záleží výhradně na rozhodnutí vedení města, jak se k jednotlivým žádostem postaví. Bohužel současné vedení zastává ve vztahu k Teplárně Liberec pozici zachovat systém zásobování teplem v současném rozsahu, proto v návrhu textové částí nového územního plánu rozděluje z hlediska vytápění město na část v současnosti obsluhovanou Teplárnou Liberec a ostatní části. V části dnes vytápěné Teplárnou nebude dle tohoto návrhu možnost se od systému zásobování teplem v žádném případě odpojit a v případě nových staveb bude povinnost tyto stavby na systém vytápění Teplárně Liberec naopak připojit.

 

Poté, co se představenstvo družstva seznámilo s tímto návrhem, podalo v zákonné lhůtě dne 14. dubna 2016 písemnou připomínku k tomuto návrhu. Připomínka směřuje k textové části návrhu územního plánu kapitole D. 2.5 Zásobování teplem v kontextu s odstavci C. 2.6.4, C2 6. 5. a B2.2.16. Celý text připomínky k územnímu plánu je zveřejněn pro čtenáře Zpravodaje Severu.

Ing. Mgr. Petr Černý

Zavolejte nám
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login