Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Průkazy energetické náročnosti budovy jsou k dispozici na SBD Sever

29.01.2016

V minulých letech schválili zákonodárci v České republice povinnost zpracování tzv. Průkazů energetické náročnosti budovy, jejichž součástí je i energetický štítek, obecně známý například z elektrických spotřebičů. Tato povinnost se týká, až na drobné výjimky, v podstatě všech bytových domů, spravovaných SBD Sever.

Zákon také ukládá, že v případě, že vlastník bytu bude prodávat nebo pronajímat svůj byt, musí nabyvateli nebo nájemci tento průkaz energetické náročnosti předložit nebo jej nahradit všemi fakturami za energie za poslední tři roky.

Stavební bytové družstvo Sever iniciovalo zhotovení těchto průkazů ve všech domech ve své správě a v současné době máme k dispozici tyto průkazy včetně energetických štítků u více než 93% spravovaných domů. V případě potřeby si tedy může každý zájemce zažádat o zhotovení kopie tohoto dokumentu za poplatek 120,-Kč. Průkazy by měly být také k dispozici u výborů společenství vlastníků.

Realitní kanceláře velmi často ignorují tyto povinnosti při prodeji bytů, a pokud vlastník bytu, který chce svůj byt prodat, průkaz nemá k dispozici, uvedou ve svých nabídkách, že energetická třída objektu je nejnižší možná, tedy označená písmenem G. To se však nezakládá na pravdě, protože energetická třída bytových domů po realizaci energeticky úsporných zařízení se pohybuje nejčastěji na stupni C, tedy v kategorii úsporná. Lze tedy předpokládat, že při předložení průkazu energetické náročnosti budovy je možné dosáhnout lepší prodejní ceny za nemovitost.

V případě, že prodej nebo pronájem svého bytu svěříte Stavebnímu bytovému družstvu Sever, zajistíme předání energetického průkazu budovy novému vlastníku nebo uživateli a splníme tak tuto zákonnou povinnost v rámci zprostředkování tohoto prodeje nebo pronájmu.

Pozor: nová legislativa

V červenci 2015 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií (zák. č. 103/2015 Sb., kterým se mění zák. č. 406/2000 Sb.). 

Tato novelizace zavádí mimo jiné výslovnou povinnost Státní energetické inspekce provádět důsledné kontroly průkazů energetické náročnosti budovy (PENB), a to v počtu kontrol odpovídajícímu alespoň 20 % počtu PENB vydaných v předchozím kalendářním roce. Lze tedy předpokládat zvýšenou kontrolní aktivitu ze strany státní správy vůči vlastníkům nemovitostí.

Další na první pohled významnou změnou je zrušení povinnosti nechat zpracovat PENB v termínech v návaznosti na celkovou energeticky vztažnou plochu budovy (tedy termíny pro budovy do 1000 m2 do 1. 1. 2019, budovy větší než 1000 m2 a menší než 1500 m2 do 1. 1. 2017 a budovy větší než 1500 m2 do 1. 1. 2015).

Na druhou stranu stále trvá povinnost opatřit si průkaz při změně dokončené stavby (změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy), při prodeji ucelené části budovy (např. prodej bytové jednotky) a od 1. 1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy (např. pronájem bytové jednotky).

Povinnost nechat zpracovat PENB se vztahuje na vlastníka budovy (např. bytové družstvo), případně na společenství vlastníků. Tyto osoby také odpovídají za porušení povinnosti.  V případě, že vlastník bytové jednotky, který hodlá jednotku prodat nebo pronajmout ani přes písemnou žádost PENB nedostane, má možnost nahradit jej vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Tato možnost ovšem nezbavuje vlastníka budovy a společenství povinnosti nechat průkaz zpracovat a rozhodně jej nezbavuje odpovědnosti za porušení této povinnosti a případnou sankci ze strany státu.

Průkaz nemusí nechat zpracovávat budovy uvedené v §7 odst. 5 (např. kostely, budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, stavby pro rodinnou rekreaci, které se neužívají trvale aj.) a také budovy, které jsou kulturní památkou anebo se nacházejí v památkové rezervaci.

                                                                                              Ing. Mgr. Petr Černý a technický úsek SBD Sever

Zavolejte nám
Login