Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Delegáti zvolili představenstvo a kontrolní komisi družstva na nové čtyřleté funkční období

18.06.2015

V úterý 16. 6. 2015 proběhlo v malém sále Grandhotelu Clarion Zlatý lev řádné shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Sever. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva. Sever má zvoleno celkem 34 delegátů. Shromáždění se jich zúčastnilo 25.

Shromáždění delegátů bylo v tomto roce shromážděním volebním, neboť orgánům družstva končilo čtyřleté funkční období. V tajných volbách byli za členy představenstva zvoleni (abecedně): Ing. Mgr. Petr Černý, Ing. Petr Deyl, František Leinweber, Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Karel Šeliga a Ing. Přemek Škoda. Složení představenstva na další čtyři roky tedy zůstává stejné jako v předchozím období. Ke změnám však došlo ve složení kontrolní komise, neboť dva její bývalí členové již pro nové funkční období nekandidovali. Kontrolní komise byla zvolena ve složení (abecedně): Zdeňka Krotilová, Ing. Josef Řepa a Zdeněk Tesař.

Bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb se ke krátkému jednání sešlo zvolené představenstvo družstva, které ze svého středu zvolilo předsedou představenstva pověřeného výkonem funkce ředitele družstva Ing. Mgr. Petra Černého. Prvním místopředsedou byl opětovně zvolen Ing. Přemek Škoda a druhým místopředsedou zůstává Ing. Vratislav Šedivý.

Zavolejte nám
Login